LİDERLİK

Liderlik Programları ile bireyin gerçek potansiyelini performansa çevirmeye odaklanarak kendi liderlik modelimizi yarattık. Organizasyonel gelişim ile bireyin kendi becerilerinin gelişimi arasında köprü kurmayı hedefliyoruz. Bir yandan kişinin kendisini tanımasını ve değişime açıklığını ölçerken, diğer yandan yaratıcı yaklaşımlar sergilemelerini teşvik ediyor, güçlü ilişkiler kurup liderlik özelliklerini benimsemelerini sağlıyoruz.

Bu süreçteki katılımcıların birebir gözlemlendiği ve değerlendirildiği eğitim programlarında gerçek vakalar üzerinden çalışmalar yapıyoruz.

Bu hizmeti CPCC, AimCC olup ORSC programını tamamlamış ACC, PCC seviyesinde koçlar ile veriyoruz.

Liderlik Akademisi

Liderlik Programları

Liderlik Giriş Programı: Liderlerin kendilerinden beklenen temel becerileri güçlü bir biçimde sergileyebilmeleri, temellerinin ne kadar sağlam olduğuna bağlıdır. Bu temelin gücü, gelecekteki performanslarına direkt olarak etki edecektir. Bu nedenle kökleri ne kadar sağlamlaştırırsak ve ne kadar yatırım yaparsak o kadar iyidir. Biz liderlerin ya da lider adaylarının bu en önemli yatırımına güçlü bir destek veriyor ve kalıcı etkiler bırakmayı hedefliyoruz.
Liderlik Giriş Programı

Liderlerin kendilerinden beklenen temel becerileri güçlü bir biçimde sergileyebilmeleri, temellerinin ne kadar sağlam olduğuna bağlıdır. Bu temelin gücü, gelecekteki performanslarına direkt olarak etki edecektir. Bu nedenle kökleri ne kadar sağlamlaştırırsak ve ne kadar yatırım yaparsak o kadar iyidir. Biz liderlerin ya da lider adaylarının bu en önemli yatırımına güçlü bir destek veriyor ve kalıcı etkiler bırakmayı hedefliyoruz.

Liderlik Master Programı

Temel liderlik yetkinlik ve becerileri kazanan liderlerin ustalık seviyesine ulaşmalarını sağlayan programımızda; Batı dünyasının metodik yaklaşımını Doğu felsefelerinin insana dair derinliği ile birleştiriyoruz. Doğu-Batı anlayışlarının güçlü yanlarından oluşan programımızı Türkiye'nin temel dinamikleri doğrultusunda zenginleştirirek liderlerde kalıcı dönüşüm yaratacak deneyimlerle sunuyoruz.

Tarihten Liderlik

Liderlik, kurum değerlerinin ve inançlarının farkında olmayı ve bunlara yön vermeyi gerektirir. Bir vizyon oluşturma ve ilham verme, davranış ve durumları oluşturma sürecidir. Lider, iş birliği kültürü ile bilgiyi ulaşılabilir hale getirir, yüksek enerjisi ile yılmadan inisiyatif alır. Adanmışlığı ile çevresine değer katar, verimli çıktıları olan hedefler peşinde koşarken oluşturduğu etkilerin sorumluluğunu alır. Tarih, başarıları ve başarısızlıkları ile yaşadıkları dönem ve sonrasına iz bırakmış liderlerin hikayeleri ile örülüdür. Bu liderlerin tarihe iz bırakan kararları, onların liderlik modellerini unutulmaz kılmıştır. Bir kitleyi bir amaca ulaştırmak için liderlik özellikleri yanında yönetsel güçlerini de nasıl kullandıkları önemlidir.

Topkapı Sarayı’nın içerisinde gerçekleşen programımızda; lider temel sorumluluğu olan, Oluşturma, Dönüştürme ve Sürdürmenin benimsenmesi ve bu başlıkları altında Osmanlı Padişahlarının ve dönemlerinin, Roma, Moğol, Pers, Makedonya gibi çeşitli imparatorluklardan ve yöneticilerinden günümüz liderliğine öğrenimlerin incelenmesi ve tartışılması yapılmaktadır.

  • Dönemin dinamikleri ve Padişah tercihleri ile günümüz liderlik davranışlarının değerlendirilmesi,
  • İmparatorluk liderlerinin karar ve tercihlerinin sonuçlarından elde edilen derslerin günümüze uyarlanması
  •  Tarihten; İmparatorluk kültürü geliştirme ve sürdürülebilirliği, yetenek yönetimi, performans yönetimi, sistem kurma ve süreç yönetimi gibi birçok konuda tarihten örneklerin incelenmesi gibi başlıklar değerlendirilmektedir.

Programda katılımcılar, tarihe iz bırakmış liderlerin yaşadığı dönemde gösterdikleri liderlik davranışlarını tartışarak, liderlik modelleri hakkında bilgi edinirken kendilerinin nasıl bir lider davranışı sergiledikleri hakkında farkındalık yaşayacaktır.

 

Adres
Vezir Sk. Ünsal Apt.
Kat:9 Daire:10,
Caddebostan, Kadıköy / İstanbul

+90 216 692 0191   +90 555 156 0191

mb@mbakademi.com.tr

İLETİŞİM

 

 

Bizi Takip Edin

linkedin facebook youtube instagram2 twitter